Μορφή (χαλκός)
Μητρότητα (χαλκός, τσιμέντο)
Ο ξυλοκόπος
Μορφές Ι (χαλκός)
Ο γλύπτης
Χορευτής Ι (τσιμέντο)
 
 
 

Κατηγορίες Έργων