Μακέτα Μνημείου Ακροναυπλίας (χαλκός)
Σύμπλεγμα (terra cotta)
Μορφές ΙΙ (γύψος)
Ζευγάρι και παιδί ΙΙ (μάρμαρο τηνιακό)
Ζευγάρι και παιδί ΙΙ (μάρμαρο τηνιακό)
Ζευγάρι και παιδί ΙΙ (μάρμαρο τηνιακό)
Ζευγάρι και παιδί ΙΙ (μάρμαρο τηνιακό)
Βαλεντίνα Τερέσκοβα (μάρμαρο)
Σφίγγα (χαλκός)
Ελέφαντας στο δάσος (χαλκός)
Σύμπλεγμα (χαλκός)
Χορευτής ΙΙ (μάρμαρο)
Χορευτής ΙΙ (μάρμαρο)
Αρχιτεκτονικό Ι (μάρμαρο)
Αρχιτεκτονικό ΙV (μάρμαρο)
Αρχιτεκτονικό ΙV (μάρμαρο)
Αρχιτεκτονικό Ι (μάρμαρο)
Αρχιτεκτονικό ΙΙΙ (μάρμαρο)
Αρχιτεκτονικό ΙΙΙ (μάρμαρο)
Αρχιτεκτονικό Ι (μάρμαρο)
 
 
 

Κατηγορίες Έργων